ΠΩΣ ΔΗΛΩΣΑΝ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΧΡΕΩΚΟΠΗΜΕΝΗ ΠΡΙΝ 20 ΧΡΟΝΙΑ

Posted: March 9, 2014 in ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ, ΕΥΡΩΠΗ, WORLD VIEWER
Tags: , , , , , , , , , , ,

ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΩΣ ΔΗΛΩΣΑΝ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΧΡΕΩΚΟΠΗΜΕΝΗ ΠΡΙΝ 20 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΩΣ ΔΗΛΩΣΑΝ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΧΡΕΩΚΟΠΗΜΕΝΗ ΠΡΙΝ 20 ΧΡΟΝΙΑ

165.) Central Bank of Union Soviet Socialist Republic (USSR) with account no. 243USR – 09911 – 001 worth of $ 900, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 sponsored by 5, 000, 000 metric tons of gold. time deposited with 4% per annum on January 1, 1966 and with account no. 394059PP524 worth of $ ∞ time deposited with 4% per annum on January 1, 1966

SWIFT Code: ASBLPAM12000

ISIN Code: ASBLPAM99900

Euroclear: EUASBLP12000 Continue. . . . .

519. Gazprombank (Russia) Account no. 35777201436 with account name of White Spiritual Boy and with standing balances of US$ 50, 000, 000, 000, 000 reconfirmed and reconsidered matured audit dated December 1, 2008 that guaranteed and reconfirmed earned worth of US$ 49, 650, 000, 000, 000 from the month of May up to this month in the total of US$ 99, 650, 000, 000, 000.

520. Evrofinance Mosnarbank (Russia) Account no. 98877741162 with account name of White Spiritual Boy and with standing balances of US$ 20, 000, 000, 000, 000 reconfirmed and reconsidered matured audit dated December 1, 2008 that guaranteed and reconfirmed earned worth of US$ 9, 860, 000, 000, 000 from the month of May up to this month in the total of US$ 29, 860, 000, 000, 000.

521. International Industrial Bank (Russia) Account no. 3577714546 with account name of White Spiritual Boy and with standing balances of US$ 30, 000, 000, 000, 000 reconfirmed and reconsidered matured audit dated December 1, 2008 that guaranteed and reconfirmed earned worth of US$ 29, 770, 000, 000, 000 from the month of May up to this month in the total of US$ 59, 770, 000, 000, 000.

522. MDM Bank (Russia) Account no. 377796425841 with account name of White Spiritual Boy and with standing balances of US$ 50, 000, 000, 000, 000 reconfirmed and reconsidered matured audit dated December 1, 2008 that guaranteed and reconfirmed earned worth of US$ 49, 650, 000, 000, 000 from the month of May up to this month in the total of US$ 99, 650, 000, 000, 000.

523. Mezhprombank (Russia) Account no. 97772862741 with account name of White Spiritual Boy and with standing balances of US$ 40, 000, 000, 000, 000 reconfirmed and reconsidered matured audit dated December 1, 2008 that guaranteed and reconfirmed earned worth of US$ 39, 520, 000, 000, 000 from the month of May up to this month in the total of US$ 79, 520, 000, 000, 000.

524. Sberbank (Russia) Account no. 9128777AM1 with account name of White Spiritual Boy and with standing balances of US$ 900, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 reconfirmed and reconsidered matured audit dated December 1, 2008 that guaranteed and reconfirmed earned worth of US$ 893, 100, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 from the month of May up to this month in the total of US$ 1, 793, 100, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000.

525. VTB Bank (Russia) Account no. 963277721468 with account name of White Spiritual Boy and with standing balances of US$ 10, 000, 000, 000, 000 reconfirmed and reconsidered matured audit dated December 1, 2008 that guaranteed and reconfirmed earned worth of US$ 9, 924, 000, 000, 000 from the month of May up to this month in the total of US$ 19, 924, 000, 000, 000.

526. Rosbank (Russia) Account no. 386257771 with account name of White Spiritual Boy and with standing balances of US$ 7, 000, 000, 000, 000 reconfirmed and reconsidered matured audit dated December 1, 2008 that guaranteed and reconfirmed earned worth of US$ 6, 947, 000, 000, 000 from the month of May up to this month in the total of US$ 13, 947, 000, 000, 000.

Prepared by:

Federal Reserve Board of the United States of America

Soft Probe by:

The World Bank Group

The International Monetary Funds

Bank for International Settlement

Financial Action Task Force

Legalized by:

International Court of Justice

International Criminal Court

Submitted to:

The United Nation Organization

Copy furnished to:

International Chamber of Commerce

Data Prepared and Approved by: (Signed) (Signed)

HE Chief Exe. Pierre Francotte HE Deputy Chief Exe. Ignace R. Combes

C.E.O. Deputy C.E.O.

Euroclear Group Euroclear Group

ΠΗΓΗ

 

Advertisements
Comments
 1. White Eagle says:

  Save any documents that you have. Everything is useless. White Spiritual Boy from the Philippines? Malaysia? China? Stop trying to recognize, because His Majesty White Spiritual Boy was still alive and had appeared.

  List of the above account has now increased to 1.200 accounts and has been combined in one special accounts 103.357.777, Global Collateral Accounts with on His behalf. If you have power in your country, suggest to the leadership of your country to capitalize on this account assets to face the global crisis that has rolled this time.

  Sign of the HisMajesties White Spiritual Boy & Spiritual Wonder Boy can be found on the website:

  com www garudhaputihagroindustri

  Only Him, the only one White Spiritual Boy who could match her data documents stored in UBS Switzerland with proof: Morning Star signatures, fingerprints, retina and DNA.

  — White Eagle —

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s